Expo Hannah van Luttervelt

Expo Julie van der Boorn

SBK - Deelnemer Yksi Expo

Expo Social Label

Stichting Zilver Werk - deelnemer Yksi Expo

Daria Biryukova - Deelnemer Yksi Expo

Vrienden - deelnemer Yksi Expo

Tristan Frencken - Deelnemer Yksi Expo

Heetman Patijn - deelnemer Yksi Expo

Leonie Werts - deelnemer Yksi Expo

Aleksandra Gaca

Ben Hoek

String

Stichting Zilver Werk - deelnemer Yksi Expo

Zilver-Werk wil een antwoord geven op de veranderende wensen en behoeftes
van ouderen, door middel van kunst- en cultuur projecten waarbij een belangrijke
rol is weggelegd voor ontwerpers en kunstenaars. Uitgangspunt en middelpunt
zijn de ouderen maar er wordt ook nadrukkelijk gezocht naar verbinding tussen
de verschillende generaties. Ook richt Zilver-Werk zich op thema’s zoals
‘beeldvorming rondom ouderen’ en ‘de toekomst van het ouder worden’.